ADVOKAT BETTINA ANTITSCH MORTENSEN (L)

bettina@zufree.dk
Direkte 51 54 01 06

Møderet for landsret
Cand. jur. 2004
Advokatbestalling 2007

2011
Forsvarsadvokat
MIKKEL NIELSEN ADVOKATFIRMA

2007-2011
Justitsministeriet
Anklager

2004-2007
Advokatfuldmægtig
Advokatfirmaet Bech-Bruun

2002-2004
Stipendiat
Advokatfirmaet Kromann Reumert

Portræt i Horsens Folkeblad 2015

Forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen har i de seneste 9 år udelukkende beskæftiget sig med straffesager.

Hun har tidligere været ansat som erhvervsadvokat ved et af Danmarks største advokatkontorer. Efterfølgende arbejdede hun som anklager ved politiet i en årrække. Siden år 2011 har hun udelukkende virket som forsvarsadvokat i straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen har derfor stor viden om og erfaring med alle typer af straffesager. Hun fører sager i hele landet i både byretterne og landsretterne – og kan således repræsentere dig i alle former for straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen er kendt for at være kompromisløs i sin kamp for at nå det bedste resultat for sine klienter.

Du kan træffe forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen på mobil eller mail - også uden for almindelig kontortid.

K O M P E T E N C E | E R F A R I N G | E K S P E R T I S E

Du skal kunne stole på,
at du får den rigtige rådgivning af en
uafhængig forsvarsadvokat.